CHEN, Chiu

CHEN, Chiu

Associate Professor of Marketing
cchen@lincolnuca.edu

Education

  • PhD Purdue University, West Lafayette, IN
  • MS Iowa State University
  • BA Chung Yuan Christian University